Klachtenregeling

Centrum Arno van Dijk probeert vanzelfsprekend om fouten te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk. Centrum Arno van Dijk zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen. Onze klachtenprocedure wordt hieronder beschreven.

Voor alle klachten geldt: 
Stuur je klacht naar Arno van Dijk via arno@urpichai.nl. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de e-mail is gelezen. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken behandeld worden. Mocht een klacht langere tijd nodig hebben om behandeld te worden dan ontvang je binnen 4 weken een indicatie wanneer afhandeling verwacht wordt.

Voor klachten betreffende sessies:
1. Stuur je klacht naar Arno van Dijk via arno@urpichai.nl. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de e-mail is gelezen. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken behandeld worden. Mocht een klacht langere tijd nodig hebben om behandeld te worden dan ontvang je binnen 4 weken een indicatie wanneer afhandeling verwacht wordt.
2. Mocht je klacht door Centrum Arno van Dijk niet naar je tevredenheid afgehandeld zijn, dan kan je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Centrum Arno van Dijk is via de beroepsvereniging CAT bij het GAT (geschilleninstantie alternatieve therapeuten) aangesloten. Mocht je contact willen zoeken met het GAT, dan kan dat via deze link: https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/ .

Voor klachten betreffende workshops of opleiding(en):
1. Stuur je klacht naar Arno van Dijk via arno@urpichai.nl. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de e-mail is gelezen. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken behandeld worden. Mocht een klacht langere tijd nodig hebben om behandeld te worden dan ontvang je binnen 4 weken een indicatie wanneer afhandeling verwacht wordt.
2. Mocht je klacht door Centrum Arno van Dijk niet naar je tevredenheid afgehandeld zijn, dan zal Centrum Arno van Dijk ervoor zorgen dat het geschil wordt voorgelegd aan de mediator/vertrouwenspersoon mevrouw A.M. Wiersma. De mediator/vertrouwenspersoon is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien het incident waar de klacht betrekking op heeft langer dan 12 maanden geleden is; de indiener en Centrum Arno van Dijk worden hiervan dan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.
De mediator/vertrouwenspersoon stelt de indiener en eventueel andere betrokkenen in de gelegenheid te worden gehoord. De mediator/vertrouwenspersoon zal de klacht afhandelen binnen 4 weken nadat indiener en eventueel andere betrokkenen zijn gehoord. De mediator/vertrouwenspersoon kan, indien daartoe een dringende noodzakelijkheid is, de afhandeling van de klacht ten hoogste vier weken uitstellen. Van een dergelijk uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan.
De mediator/vertrouwenspersoon stelt de indiener en Centrum Arno van Dijk schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de (on)gegrondheid van de klacht en/of van haar bevindingen uit het onderzoek. Het rapport bevat advies en eventuele aanbevelingen, alsmede de eventuele conclusies die de mediator/vertrouwenspersoon daaraan verbindt. Het oordeel van de mediator/vertrouwenspersoon is voor indiener en Centrum Arno van Dijk bindend; eventuele consequenties worden door Centrum Arno van Dijk snel afgehandeld. Tegen uitspraken en besluiten van de mediator/vertrouwenspersoon kan geen beroep worden ingesteld.

Kosten
De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen.

Vertrouwelijkheid
Centrum Arno van Dijk zal in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht nemen en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen. De klacht wordt door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden door Centrum Arno van Dijk geregistreerd in een klachtenregistratiedossier. Deze gegevens worden na 5 jaar vernietigd.

Centrum Arno van Dijk staat altijd open voor verbetering van haar dienstverlening!

Klachtenregeling ©Centrum Arno van Dijk v2021