Het bewustzijn van verlichting

images-3Er is en wordt veel geschreven over verlichting en ascentie. Dit is het bewustzijnsniveau van meesterschap  wat nu weer beschikbaar komt voor de mensheid. Het niveau waarbij je de eenheid en verbondenheid voelt met alles.
In de oude tijden was dit het gangbare bewustzijnsniveau maar naarmate de rol van ons Ego steeds meer verschoof van dienaar naar meester zijn we dit kwijtgeraakt.
Het Ego is een waardevolle dienaar als het zijn plek weer teruggeeft aan onze Ziel. Dit is een proces waarbij het Ego moet ervaren dat alles goed blijft gaan als het Ego een stap terug doet.

In een channeling van White Eagle (door Jonette Crowley) in 2012 zei White Eagle over verlichting dat we niet verlicht kunnen worden. We kunnen ons alleen realiseren dat we het altijd al geweest zijn. Zodra het Ego zich over durft te geven realiseren we ons Zelf. Zelf-realisatie zoals ze het in India noemen.

Soul Body Fusion is het beste instrument wat ik ben tegengekomen om hierbij te helpen. Het Ego gaat zich gedragen voelen door de Ziel en het leven wordt steeds moeitelozer en  harmonieus.

Hieronder gechannelde informatie:Mark (via Jonette Crowley): over Soul Body Fusion, 2008

Je maakt kennis met een vaardigheid/techniek van intentie die je geboorterecht is.
Het geeft je een beeld van hoe je kan zijn en brengt dat dichter bij je. Je gaat staan
voor zó’n grote harmonie dat het energieveld dat je verspreid anderen om je heen in harmonie begint te brengen. Je bent een groot geschenk voor de wereld. Het
beweegt ons naar de menselijke matrix en repareert gebroken meridianen; het
vestigt opnieuw het elektrische systeem dat het mogelijk maakt voor Ziel, Licht, Spirit
en Verlichting om in de mensheid door te dringen.

In een Soul Body Fusion/integratie is de eerste connectie elektrisch en dan fysiek. In het Goddelijke (dimensie 7) kan de magnetische connectie nooit verbroken worden. Magnetisme is het stille sjabloon van het goddelijke niveau. Hoe dan ook, een fusie, waarbij er geen sterk elektrisch systeem is, daarbij kan de fysieke manifestatie niet tot stand komen, totdat het elektrisch systeem sterk is. Bij de mensheid is het elektrisch systeem gebroken geweest en er is een blokkade geweest zodat verlichting niet in de mensheid kon doordringen. Maar zij van jullie die dromers zijn, de mystici en de begaafden staan op het punt het magnetische patroon van waarheid te ontdekken. Je ontdekt het originele sjabloon van de magnetische Goddelijkheid patronen en je versterkt je eigen elektrische of energie systeem en dat van het menselijk bewustzijn..

Er zijn veel Meesters die de magnetisch en elektrische imprint van het proces van belichaming voor de mensheid vasthouden. Deze meesters cirkelen om jou heen, en
zij doen nu wat jij zal doen als straks je ziel en lichaam meer permanent geïntegreerd
zijn. Zij houden een resonantieveld open voor Spirit, Ziel, Moeder/vader God naar het fysieke toe.

images-2